Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Mariusz Bronk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bromar.pl Mariusz Bronk, ul. Pomorska 16, 11-500 Giżycko, NIP: 8451757761 (zwanego dalej “Administratorem”)

Informuję, że strona milosnesms.pl (zwanej dalej „Serwisem”) należy do Administratora.

Dostęp i/lub korzystanie z Serwisu określa stan Użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności w związku z tym dostępem i/lub użytkowaniem.

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: bromar@bromar.pl

 

Dlaczego Administrator ma prawo do przetwarzania danych?

Administrator jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych w celu realizacji swoich usług.

Administrator bardzo poważnie traktuje ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Dlatego Twoje dane osobowe są bezpieczne i traktowane z najwyższą starannością.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z Serwisu, którą Administrator udostępnia Użytkownikowi zainteresowanemu treściami udostępnionymi w Serwisie.

Dane osobowe uzyskane przeze mnie w ramach funkcjonowania Serwisu przetwarzane są w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych, zawsze zgodnie z prawem.

 

Dane są przetwarzane w następujących celach:

  • kontaktu Administratora z Użytkownikiem, czyli przyjmowania i obsługi zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez Użytkowników pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu danych osobowych Użytkownika, które pozwolą mi ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO - podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu aktywności Użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • administrowania i zarządzania Serwisem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu - jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu.

Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich - z uwagi na to, część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzysta Administrator świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć:

  • hostingodawca - Kei.pl (cyber_Folks S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań) - w zakresie danych gromadzonych na serwerze,

  • podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne), pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny.

  • firma Google (Google LLC oraz spółki zależne)  w zakresie obsługi poczty elektronicznej

Jednocześnie informuję Cię, że przekazywanie przez mnie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

 

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Korzysta jednak z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Twój temat, Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 

Administrator nie odpowiada za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach Serwisu. Zalecam, abyś zapoznał się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

 

Polityka plików Cookies

Serwis, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły związane z używaniem przez Serwis plików cookies znajdują się poniżej. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

Podczas pierwszej wizyty na stronie Serwisu wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

 

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług.

 

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 

Google Analytics

W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

 

Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA.

 

Google AdSense

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach.

Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.

Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

 

Logi serwera

Obok plików cookies, Administrator gromadzi również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.